Hana Kubátová, Univerzita Karlova, Praha, ČR

Koncepty rezistencie a kolaborácie v slovensko-židovských dejinách

Vedecká konferencia – odhaľovanie Šoa:
Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde

26. 8. 2015 Stanica Žilina-Záriečie