Ján Hlavinka, Historický ústav SAV, Bratislava

Dionýz Lenárd a Ladislav Junger, utečenci z Lublinskej oblasti
a ich snahy informovať o genocíde

Vedecká konferencia – odhaľovanie Šoa:
Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde

26. 8. 2015 Stanica Žilina-Záriečie