Michal Schvarc, Historický ústav SAV, Bratislava

Nemecký novinár Fritz Fiala a dezinformovanie verejnosti
o osude deportovaných slovenských Židov

Vedecká konferencia – odhaľovanie Šoa:
Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde

26. 8. 2015 Stanica Žilina-Záriečie