Katarína Hradská, Historický ústav SAV, Bratislava

Pokusy „Pracovnej skupiny“ o záchranu Židov

Vedecká konferencia – odhaľovanie Šoa:
Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde

26. 8. 2015 Stanica Žilina-Záriečie